Football: Legia Warszawa #3
Mixture of photos from Legia Warszawa sparing football matches
Football: Legia Warszawa #3 Football: Legia Warszawa #3 Football: Legia Warszawa #3 Football: Legia Warszawa #3 Football: Legia Warszawa #3 Football: Legia Warszawa #3 Football: Legia Warszawa #3 Football: Legia Warszawa #3 Football: Legia Warszawa #3 Football: Legia Warszawa #3 Football: Legia Warszawa #3